Září - čtvrtý týden

Babí léto skončilo a venku už je pěkná zima! V noci dokonce pršelo, a tak nás lákají potůčky na cestě. Jabloňová víla nám pověděla o svých kamarádkách a i tahle skupinka si maluje jablíčka. Zopakujeme si o jablíčku i říkanku a písničky a vyzkoušíme si, jak se dělá mošt. Při cestě zpět vidíme duhu! Další dny si povídáme o svatém Václavovi a připomínáme si Den české státnosti. Školáci z první třídy nás pozvali na výstavku podzimních plodin a na malou pohádku. Pak jdeme nasbírat kaštany, ať máme pro zvířátka na zimu. Zatím si s nim hrajeme. Děti ve třídě zase otiskují jablíčka do zavařovacích sklenic. Umíme také vylézt na strom. Připomínáme si odlet vlaštovek, nějaké si i vyrobíme, a pak si s nimi hrajeme. Hrajeme si i na Zlatou bránu a rádi hádáme hádnky. U maringotky si opakujeme pohádku O veliké řepě a pak si procvičujeme hmat i paměť, když hmatem poznáváme podzimní plody. Nakonec nás čekala výstava místních hasičů.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru