O škole

DSC_9220.jpg

Základní údaje o škole

Základní škola v Knínicích je úplná škola s devíti postupnými ročníky. V každém ročníku je od roku 2001 otevřena jediná třída. Škola má tedy 5 tříd na I. stupni a 4 třídy na II. stupni ZŠ. Maximální kapacita základní školy 270 žáků bývá v posledních letech naplněna téměř z 80%.

Výuka probíhá podle ŠVP Spolu za poznáním - školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  Školní družina se vzdělává podle ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině S kamarády a hrou za poznáním.

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje naši školu 228 žáků v devíti ročnících. Školní družina nabízí ve třech odděleních zájmové vzdělávání 60 žákům z I. stupně základní školy. Školní jídelna má kapacitu 250 strávníků, zabezpečuje školní stravování a závodní stravování pro zaměstnance školy.

Co nabízíme

Jsme otevřená škola, která nabízí:

 • rodinné prostředí malé školy
 • vstřícný přístup k dětem i rodičům
 • kvalitní vzdělávání
 • netradiční a efektivní metody výuky
 • zmodernizované učebny vybavené výškově stavitelným nábytkem, novými tabulemi, řadou pomůcek, ...
 • tři oddělení školní družiny vybavené novými pomůckami i nábytkem
 • využívání špičkových informačních technologií všemi učiteli i žáky (interaktivní tabule; ve většině učeben notebooky připojené k internetu a dataprojektor)
 • bohatou nabídku mimoškolních aktivit (kroužky, výlety, školní ples, dílny s rodiči, besídky, ...)
 • velké množství tradičních i netradičních školních akcí
 • rozlehlou školní zahradu a nově vybudované přírodní hřiště
 • kvalitní a chutnou školní kuchyni

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru