Leden 2020 - první týden

První školní den v roce 2020. 

Na elipse jsme si povídali o vánočních prázdninách - dárky, štědrovečerní večeře, prožití svátků s blízkými, Silvestr, Tříkrálová sbírka... Zopakovali jsme si písničku „Prosinec“ a „My tři králové jdeme k vám“. Venku na zahradě si děti zahrály pohybové hry a hry s přírodninami.

V úterý mrzlo až praštilo. -5 stupňů už je přece jen zima. Pozorovali jsme námrazu na autech, trávě, oknech... Pociťovali jsme chlad na těle, snažili jsme se zahřát pohybem - běh kolem rybníku a rozcvička. Zjistili jsme, že vše, co jsme donesli do krmelce před Vánoci, je snězeno. Proto jsme zvířátkům donesli další kukuřice a kaštany. 

Ve středu jsme byli pozváni na divadlo „O Ježíškovi a zvířátkách” do místního kostela. Při té příležitosti jsme si prohlédli betlém a kostel, který byl provoněn jehličím. Poté jsme si na farní zahradě zahráli pár pohybových her, děti byly na průlezkách a také vytvořily výstavu kamenů a strojů. 

Ve čtvrtek jsme vedli debatu o zimním a letním slunci, také o mrazivém počasí, které jsme zažili v úterý a o protikladech. Zahráli jsme si slovní hry a jednu pohybovou - Židličkovaná.

V pátek nás znovu navštívil Malý princ, přečetli jsme si další dvě kapitoly, text jsme dopodrobna rozebrali a naučili jsme se novou písničku „Neopouštěj“. Nad textem písně jsme se všichni pečlivě zamysleli. 

Tak jsme prožili poslední vánoční týden. 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru