Listopad-druhý týden

Týden jsme začali úklidem listí u maringotky a pak už jsme po fáborkách došli na hřbitov, kde jsme vzpomínali na zemřelé. Povídali jsme si, proč na ně myslíme, proč zdobíme hroby a zapalujeme tu svíčky. A protože listí je všude dost, použili jsme ho ke hrám i k výuce. Dokreslovali jsme duhou polovinu listu, prováděli frotáž a hledali stejné listové dvojice. Kluci u svého bunkru dláždili schody a holky zase u svého pořádaly lyžařské závody. S druhou skupinkou jsme na poli hledali poklady a v hromadě listí objevili ježka Jíru, který nás pak po zbytek týdne doprovázel. Jel s námi i na výlet do Boskovic!. Jízda vláčkem byla velkým zážitkem, hlavně pro Jonáška, který mohl nahlédnout i do kabiny strojvedoucího. Vyprávěli jsme si a pak na vlastní oči viděli rozdíl mezi městem a vesnicí. Navštívili jsme dětské hřiště u MŠ Bílkova, přijali pozvání na farní hřiště a pak jsme si prohlédli náměstí. Domů jsme se pak vrátili autobusem. V pátek jsme zážitky zpracovali výtvarně, přivítali jsme ve školce nové šnečky - oblovky a venku pak hrály hry a stavěli domečky pro skřítky.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru