Březen 2020 - první týden

První březnový týden jsme zahájili na elipse. Seznámili jsme se s novým plánem na měsíc březen - „Rozjaření“ a také jsme si sdělili, co jsme zažili o víkendu. Hrou s míčky a padákem (na bacily a vitamíny) a čtením poslední kapitoly z knížky „Filipova dobrodružství“ jsme zakončili téma „Znám své tělo a vím, co mi škodí“. Poté jsme se vydali proběhnout na čerstvý vzduch a v dešti. 

Ve středu jsme navštívili 1. třídu. Prvňáčci nám zarecitovali, my jsme prvňáčkům zazpívali a nakonec jsme společně zopakovali písmenka celé abecedy. Za odměnu všichni dostali bonbón a omalovánku. Po skvělém zážitku s prvňáčky jsme se vydali k maringotce, kde nás čekalo překvapení. Rybník, ve kterém bylo málo vody, teď vodou skoro přetékal. Hladina sahala až po lavečky. Tak děti lákalo si hrát s vodou. Děti pozorovaly housenky, sněženky a změny v přírodě. 

Ve čtvrtek jsme vyráběli holčičku a chlapečka. Holčička měla na talíři všechno zdravé jídlo a chlapeček nezdravé. Na elipse jsme oslavili narozeniny Lucinky Grénarové. Později jsme vyrazili na školní zahradu.

V pátek jsme měli na programu zpívánky s panem Čapčukem - zvířátka v ZOO. Děti si zatancovaly a zazpívaly. Tím byl zakončen první březnový týden.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru