Květen-pátý týden

Hned v pondělí nás před obědem čekalo MUZIKODRAMA, tak jsme se moc daleko nevydávali. U pošty jsme skákali do terče (zákazu zastavení) tak usilovně a nahlas, až vyšla paní pošťačka a zacpala nám pusy bonbony. Je vidět, že tu pracují dobří lidé. Usadily se tu i vlaštovky, pozorovali jsme, jak krmí svá mláďata. Naproti u Dolníčků jsme si pohráli se štěňátkem a chvíli jsme pobyli i na farním dvoře. Další den jsme si udělali výlet do Boskovic na Výstavu skautingu. Plnili jsme různé úkoly a hledali poklad, ze kterého jsme si jednu věc mohli na památku odnést. To samé jsme umožnli i druhé skupince. Na Semíči jsme pozorovali a počítali káčátka a navštívila nás děvčata z deváté třídy s se svým projektem o hebrejské abecedě. Dozvěděli jsme se, jak se liší od té naší, české, kde se s ní můžeme setkat a co znamenají jednotlivá písmmena.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru