Žabky

Třída: 25 dětí, 3 – 6 let, rozdělení do dvou skupin podle toho, kdy jdou do lesa:

 1. skupina po-út,

 2. skupina st-pá 

Zázemí: areál u rybníčků, maringotka s přístřeškem, kde se dá topit v kamínkách, zbytek týdne v prostorách MŠ

Forma vzdělávání respektuje principy lesních mateřských škol, kdy děti tráví většinu času venku. Hlavní pilíře jsou ekologie, podpora místního komunitního života, návrat k tradicím. Cílem je přirozeně vést děti k úctě a respektu k živé i neživé přírodě a k šetrnému, účelnému využití přírodních zdrojů (principy udržitelného rozvoje). Snaha o propojení dětí, rodičů, pedagogů ale i seniorů a veřejnosti.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru