Září 2019 - třetí týden

Tentokrát jsme se vydali na trať, kde se o víkendu konal závod „Pohár Drahanské vrchoviny“. Několikrát jsme si trať proběhli, byla to paráda. Kopec nahoru, kopec dolů, zatáčka sem a zatáčka tam. 

Středa pro nás byla výjimečná. Do lesní školky k nám zavítala třída Berušek. Šly po šipkách a po cestě plnily úkoly. Když dorazily, seznámily se s našimi pravidly, s maringotkou a s celým lesním prostředím. Prozkoumaly okolí rybníčku, prostředí kolem teepee a také proběhly přírodní překážkovou dráhu. 

Cestou na farní zahradu jsme přemýšleli, jak bychom znázornili podzimní slunce, které svítí malátně a s únavou. Každý ho znázorněl úplně jinak. Sluníčka byla malá, velká, světlá, tmavá. Na farní zahradě si děti hrály ve stromovém domečku, klouzaly se na skluzavce, honily se po zahradě, houpaly se na laně,... Tím jsme zakončili naše týdenní dobrodružství.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru