Říjen-první týden

Tento týden jsme se byli podívat na Lukáškova pejska. Tedy on je to spíše pejsek jeho dědy, ale Lukášek si s ním často hraje, a tak nám ho chtěl ukázat! Na fotbalovém hřišti jsme si přečetli pohádku o vlaštovce a kdo chtěl, mohl si jednu i vyrobit. Druhý den nás jabloňová víla pozvala k maringotce na pohádku O veliké řepě. Pak jsme jí ukazovali, jaké známe druhy ovoce a zeleniny, třídili jsme je a poznávali i po hmatu. Pohádku O veliké řepě si zahrály i děti, co zůstaly ve školce. S druhou skupinou jsme v kotlíku na ohništi vařili bramborovou polévku a druhý den, na svátek sv. Františka, patrona zvířat, jsme kreslili zvířátka a zdobili je přírodninami. Počasí nám přálo, a tak jsme ještě na zahradě mohli válet sudy, hrát si na písku, s míčem nebo drobné hry, třeba Cukr, káva,...

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru