Říjen 2019 - první týden

V pondělí jsme se ocitli v pohádce, která nesla název „Do pohádky za zvířátky“. Seznámili jsme se s Jonáškem a velrybou, se skřítkem, zajíčkem, liškou a ježkem. Užili jsme si mnoho dobrodružství a legrace. 

V Knínicích na Sýpce se konala výstava „Krása Božího stvoření nejen na fotografiích“. Neváhali jsme a s nadšením vyrazili. Na snímkách byly zachyceny okamžiky, jejichž krása vyrážela dech (zapadají slunce, zasněžená krajina, lesní zvěř...). Mimo jiné jsme mohli vidět vystavené exponáty (mušle). Po výstavě jsme se přesunuli na farní zahradu. 

U maringotky si děti založily hudební skupinu. Vytvořily si různé hudební nástroje - buben z pračky představoval buben, dřívka byla ze dvou klacků, kytaru měly z kůry stromu a dřevěný xylofon (ten tam máme k dispozici). I zpěváka měly. Jiné děti navlékaly různé plodiny na drátek, hrály si v bunkru a vařily v kuchyňce.

Na konci týdne se nám podařila vytvořit třídní mandala, salát z červené řepy a jablek, který byl vmžiku smlsnutý, záhon z papíru a provázku, do kterého si každý zasadil, co uznal za vhodné (papírovou řepu, mrkev, dýni...).

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru