O školce

Naše mateřská škola je součástí Základní školy a Mateřské školy Knínice. Je umístěna v části budovy ZŠ, kde jsou prostory přizpůsobené předškolním dětem. Nachází se v klidné části obce.

Má tři třídy s příslušenstvím, kapacita je 68 dětí. Třídy jsou vybaveny dostatečným počtem hraček a didaktických pomůcek. Od 1. září 2018 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Svět kolem nás". Program je zaměřen na osobnostní rozvoj, posilování sebevědomí a samostatnosti každého dítěte, na vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi a na prohlubování vztahu k přírodě.

Od roku 2014 máme k dispozici na zahradě přírodní hřiště, na kterém děti mohou překonávat přírodní překážky a užívat si radost z pohybu. Součástí je také altánek a jezírko pro pozorování vodních živočichů a rostlin.

S dětmi pracuje kolektiv učitelek s odbornou kvalifikací pro práci s dětmi předškolního věku. Děti jsou rozděleny do 3 věkově smíšených tříd:

třída "Sluníčka" - třídní učitelky Anna Bohatcová, Jan Piňosová - 25 dětí

třída "Berušky" - třídní učitelky Kateřina Pokorná, Lenka Jarůšková - 25 dětí

třída "Žabky" - třídní učitelky, Oldřiška Oujeská, Simona Stloukalová -  18 dětí

 

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru