O školce

Naše mateřská škola je součástí Základní školy a Mateřské školy Knínice. Je umístěna v zadní části areálu školy. Nachází se v klidné části obce. Svým prostředím a charakterem vzdělávání vytváří pro děti rodinné prostředí. Součástí je zahrada se vzrostlou zelení, pískovištěm, altánem, sáňkovacím kopcem a zahradním domkem s hračkami. V zadní části zahrady je přírodní hřiště s jezírkem.

K pobytu venku využíváme obecní hřiště v blízkosti ZŠ. Obec nabízí více tras, které jsou podnětné i bezpečné pro vycházky s dětmi. K dispozici máme lesní zázemí s maringotkou.

MŠ má tři třídy s příslušenstvím. Třídy jsou vybaveny dostatečným počtem hraček a didaktických pomůcek. Od 1. září 2021 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Svět nás baví". Cílem programu je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě, které zkoumá a objevuje svět cestou prožitkového učení. Snažíme se vytvářet dětem vlídné a bezpečné prostředí plné pohody a bohatých zážitků.

S dětmi pracuje kolektiv učitelek s odbornou kvalifikací pro práci s dětmi předškolního věku. Děti jsou rozděleny do 3 věkově smíšených tříd:

třída "Sluníčka" - třídní učitelky Jana Piňosová, Anna Bohatcová Bc. Hana Bohatcová - 17 dětí

třída "Berušky" - třídní učitelky Kateřina Pokorná, Veronika Včelařová -  22 dětí

třída "Žabky" - třídní učitelky Lenka Jarůšková, Mgr. Aneta Dostálová -  18 dětí

 

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru