Listopad 2019 - třetí týden

Po víkendu jsme se přivítali na elipse, paní učitelka Olča přečetla příběh o ježkovi a medvědovi, povídali jsme si o tom, která zvířátka se ukládají k zimnímu spánku a která ne.  

V úterý k nám do školky zavítali myslivci (dvě paní a tři pánové). Naučili nás rozeznávat lesní zvěř a správně přiřadit rohy či parohy k danému zvířeti. Každý si do kelímku zasadil svůj stromeček, dozvěděli jsme se, jak o něj pečovat a kam ho následně zasadit. Prohlédli a potěškali jsme si motorovou pilu, děti si vyzkoušely obléknout se do pracovního oblečení a nasadit si na hlavu helmu. Také nám pán ukázal obrázek Kůrovce, který škodí jehličnatým stromům. Dále jsme si prohlédli pomůcky, které používají v lese - průměrku (na měření průměru kmene), metr (na měření délky kmene stromu), atd. 

Ve středu některé děti jely do Boskovic nahrávat vánoční písničky a básničky, ostatní děti dováděly u maringotky. Ve čtvrtek jeli přihlášení předškoláci na bruslení na zimní stadion do Boskovic. Zbytek dětí hrálo venku plno her a vydaly se na vycházku po Knínicích. 

V pátek jsme přečetli další kapitolu Malého Prince, text jsme řádně rozebrali a poté děti kreslily planetu Malého prince zarostou Baobaby. 

Týden jsme si užili. Těšíme se na další.

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru