Školní jídelna

Odhlašování obědů, vždy den předem do 12.00 hodin v systému strava.cz, výjimečně mailem na účet jidelna@zskninice.cz .

Může se vám stát, že dítě je např. do konce týdne nemocné a odhlášené z obědů. Počítáte s tím, že se po víkendu vrátí do školy a přihlásíte oběd. Přes víkend ale dítě znovu onemocní, a vám nejde odhlásit oběd na pondělí ani si jej nemůžete vyzvednout vzhledem k předchozí nemoci. Napište, prosím, mail paní Grénarové, odhlásí vám oběd na jeden den v systému ona.  

Školní jídelna není z technických důvodů shopna zajistit dietní stravu. Po předložení lékařského doporučení ale můžeme ohřát vámi dodanou stravu. Pro podrobnosti kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Od ledna 2023 se zvyšují zálohy na stravné(zálohy uvedeny níže)

Výše úhrady

Strávníci do 6 let (MŠ)

Celodenní (51 Kč/den)

1020 Kč

 

 

Polodenní (40 Kč/den)

800 Kč

 

Strávníci 7 let (odkladové děti v MŠ)

Celodenní (57 Kč/den)

1140 Kč

 

 

Polodenní (45 Kč/den)

900 Kč

 

Strávníci 7 - 10 let (ZŠ 1. – 4. ročník)

Obědy (32 Kč/den)

640 Kč

 

Strávníci 11 – 14 let (ZŠ 5. – 8. ročník)

Obědy (35 Kč/den)

700 Kč

 

Strávníci nad 15 let (IX. ročník)

Obědy (36 Kč/den)

720 Kč

* Dle vyhlášky je dítě zařazeno do příslušné kategorie od 1. 9. daného školního roku ve kterém dovrší hraniční věk (dosáhne-li např. 11 let v lednu, je už od září vedeno v kategorii 11 – 14 let).

 

Přihlašování a odhlašování obědů: Informace a podrobný návod zde.

Jídelníček 

Jídelní lístek | Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace (edupage.org)

 

Jídlo je určeno k okamžité konzumaci.

 

Strávník                                                             Cena-záloha/měsíc          Cena/den

MŠ: do 6 let (celodenní stravování)                         1020,- Kč,             51,-Kč

MŠ: 7 let                                                                    1140,-Kč              57,- Kč

ZŠ: 7 – 10 let                                                             640,- Kč              32,- Kč

ZŠ: 11 – 14 let                                                           700,- Kč              35,- Kč

ZŠ (IX. ročník) 15 a více                                           720,- Kč              36,- Kč

 

Platba
- bankovním převodem, č. ú. 153403812/0300 do 15. dne v měsíci
Platba se provádí vždy na měsíc dopředu (v srpnu na září).

Je nutné zapsat variabilní symbol.

Při zadávání platby přes bankovní účet je nutné zadat u každého strávníka variabilní symbol (v případě potřeby Vám VS sdělí vedoucí stravování).
Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně (konec školního roku).

 

Odhlašování obědů
- v systému strava.cz, výjimečně na jidelna@zskninice.cz

- První den nemoci je možno jídlo odebrat do obědníku od 11:00 do 11:15 hodin - nutno nahlásit vedoucí stravování.
- Není-li dítě omluveno, počítá se stravné v plné výši.
- Po nástupu do školy je třeba dítě opět nahlásit ke stravování.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1 Obiloviny obsahující lepek, nejedná se o celiakii, výrobky z nich

2 Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující zdraví

3 Vejce a výrobky z nich - patří meži potraviny ohrožující zdraví

4 Ryby a výrobky z nich

5 Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

6 Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7 Mléko a výrobky  něj - patří mezi potraviny ohrožující život

8 Skořápkové plody a výrobky z nich - jedná se o všechny druhy ořechů

9 Celer a výrobky z něj

10 Hořčice a výrobky z ní

11 Sezamový semena (sezam) a výrobky z nich

12 Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13 Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14 Měkkýši a výrobky z nich

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru