Jsme ZELENÁ ŠKOLA

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn u vstupu do školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.
 

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.
 

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Do sběrného boxu patří např.:

  • drobné elektrospotřebiče
  • kancelářská technika
  • elektronika
  • elektrické nářadí
  • baterie
  • kompaktní zářivky
  • tonery
  • CD a DVD

 
Do sběrného boxu nepatří:

  • diskety, VHS a audiokazety
  • velká elektrozařízení, která se do boxu nevejdou.

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru