Individualizace výuky v Knínicích

V roce 2010 se naše škola zapojila do projektu Individualizace výuky v Knínicích vrámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0768 EU - Peníze školám. Tento projekt nabízel možnost získání nemalých finančních prostředků z Evropské unie. Rozpočet školy jsme díky projektu vylepšili o 1 005 000 Kč.

Po zralé úvaze jsme vybrali z několika možných oblastí čerpání peněz 3 stěžejní oblasti: dovybavení školy učebními pomůckami, individualizace výuky přírodopisu a informatiky dělením tříd do menších skupin a tvorba moderních digitálních učebních materiálů.

Během projektu jsme získali prostředky na zakoupení 25 notebooků, dataprojektoru, dále jsme dovybavili kabinet přírodopisu novým modelem kostry a oběhového systému, 12 mikroskopy a preparáty, řadou nástěnných obrazů, encyklopedií, výukovým softwarem včetně licence na rozsáhlé digitální podklady pro výuku na interaktivní tabuli, kterou jsme z projektu také pořídili. Učitelé vytvořili ve volném čase během dvouapůlletého období přes 60 výukových materiálů.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem pracovníkům, kteří byli do projektu zapojeni. Doufejme, že takovýchto projektů bude v budoucnosti více.

 

 

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru