Testování žáků 29. 11. - aktualizace

V pondělí 29. 11. se budou žáci testovat antigenními testy, dále pak vždy v pondělí (pokud nebude vyhlášena nějaká změna)

Testování proběhne u družinových dětí po příchodu do družiny, u ostatních na začátku 1. vyučovací hodiny. DO DOBY OTESTOVÁNÍ PROSÍME DĚTI, ABY MĚLY NASAZENOU ROUŠKU. 

VÁS RODIČE PROSÍM, ABYSTE V PONDĚLÍ POČÍTALI S MOŽNOSTÍ, ŽE SI BUDETE PO OTESTOVÁNÍ  DÍTĚ VYZVEDÁVAT.  

Kdo se netestuje:  

  • žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)
  • žáci, kteří doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
  • žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd.). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru