Kroužky

Pro školní rok 2020-2021 - předběžná nabídka:

 

Název třída vyučující termín
Sportujeme ve škole I. 1. Mgr. Iva Paráková čtvrtek 12:15-13:00
Sportujeme ve škole II. 2. - 3. Mgr. Lukáš Musil čtvrtek 12:55-13:40
Sportujeme ve škole III. ŠD Monika Ševčíková pátek 13:15-14:00
Keramika 2.-3. Monika Krejčířová středa 12:30-14:00, 1x za 14 dní
Keramika 4.-5. Mgr. Eva Vlachová středa 12:30-14:00, 1x za 14 dní
Klub logiky ZŠ 5.-6. Mgr. Markéta Axmanová čtvrtek 13:30-15:00
Klub logiky ŠD 2.-4. - ŠD Ing. Iveta Sedláková úterý 13:00-14:30
Klub badatelský Hokus pokus 3.-4. Mgr. Helena Paroulková středa13:00 -14:30
Sluníčko (čtenářský) 2. Mgr. Jitka Havířová pondělí 11:30 - 13:00
Mladý zdravotník 4.-6. Mgr. Eva Valová středa13:45 -14:30
Klub cizích jazyků 2. Mgr. Simona Gricová čtvrtek 11:30 - 13:00
Výtvarný 3.-5. Mgr. Jana Kolmačková čtvrtek 14:30-16:00
Příprava na přijímací zkoušky 9.

Mgr. Markéta Axmanová

Mgr. Petra Galbová

pondělí 13:30 - 14:15

Kroužky budou probíhat dle zájmu a možností školy od 14. 9. 2020. Před zahájením kroužku budete informováni.  

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru