NÁVRAT PŘEDŠKOLÁKŮ OD 12. 4. 2021 - aktualizace

Vážení rodiče, milé děti, 

po jednání vlády je potvrzeno, že se PŘEDŠKOLÁCI a DĚTI VYBRANÝCH SKUPIN PROFESÍ se mohou od pondělí 12. 4. vrátit do školky. Moc se na děti těšíme, i když jejich přítomnost je podmíněna určitými kroky: 

1. TESTOVÁNÍ

 • děti musí být v pondělí a ve čtvrtek testovány neinvazivní metodou (kdo se netestuje - ZDE)
 • u testování musí být přítomni rodiče - školka bude v testovací dny otevřena od 6:00, počítejte, že cca 20 minut vám zabere testování dítěte
 • u testování bude pedagogický pracovník - ti dopomohou, poradí, ale nebudou manipulovat i infekčním materiálem (odběrová tyčinka) a nebudou provádět stěr z nosu
 • testujeme testy Singclean - odběr z přední části nosu
 • bližší informace ZDE, video ZDE
 • stručný přehled PROČ A JAK
 • testovací místnost bude označena (šatna tělocvičny v ZŠ - choďte přes MŠ), informace budou viset i na vchodových dveřích
 • po otestování s negativním výsledkem odchází dítě do své třídy podle rozpisu v testovací místnosti, rodič doprovází dítě pouze na kraj třídy (předá jej učitelce "dálkově 😊"
 • v případě pozitivity odchází rodič s dítětem neprodleně neprodleně domů, řídí se dalšími pokyny pedagogického pracovníka - INFORMACE PŘI POZITIVNÍM TESTU  + ZJEDNODUŠENÝ LETÁK
 • v netestovací dny je dítě předáno učitelce, rodič se ve třídách nezdržuje, obdobně odpoledne si rodič vyzvedává dítě 

2. VÝUKA

 • první týden bude výuka hodně adaptační, děti si musí zvyknout znovu chodit do školky, sdělit svoje zážitky, obavy
 • pokud počasí dovolí, budou děti trávit čas venku, bude se větrat, přizpůsobte oblečení dětí
 • pokud víte, že se dítě bojí návratu do MŠ, dejte informaci učitelce
 • obědy budou mít děti v systému strava.cz přihlášeny, chcete-li oběd odhlásit, udělejte to co nejdříve

3. ROUŠKY A OSTATNÍ OPATŘENÍ

 • děti NEMUSÍ mít jednorázové roušky 
 • ve škole platí v rámci možností a situace další protiepidemická opatření (rozestupy, desinfekce, větrání, homogenita tříd atd.)

4. DĚTI VYBRANÝCH PROFESÍ

 • jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou: 
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,  
  • příslušníci ozbrojených sil,  
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.  

Děkuji všem za spolupráci, sledujte aktuality, některé oficiální informace se k nám dostávají na poslední chvíli, aktualizujeme stránky vždy co nejdříve. 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru