NÁVRAT DĚTÍ OD 12. 4. 2021 - AKTUALIZACE

Vážení rodiče, milé děti, 

po dnešním jednání vlády je potvrzeno, že se děti z I. stupně mohou vrátit od 12. 4. 2021 do školy, a to ROTAČNÍM ZPŮSOBEM (dle vyjádření MŠMT - tak, aby v každém týdnu byla ve škole přítomna cca polovina žáků 1. stupně s tím, že každý žák je jeden vyučovací týden ve škole přítomen (5 dní) a následující týden se vzdělává distančním způsobem (5 dní distanční výuky + 4 volné dny = víkend před distanční výukou a víkend po). Tento režim snižuje podle modelů šíření covid-19 ve škole epidemické riziko až o 80 % bez dalších omezení, a vytváří tak mimo jiné bezpečné prostředí pro děti, učitele a jejich blízké tím, že vytváří přirozenou izolaci všech žáků).

Příští týden ve škole budou žáci 1. ročníku, 3. ročníku a 5. ročníku. Ročník 2. a 4. se bude dále vzdělávat distančně. 

Další týden od 19. 4. 2021 bude ve škole 2. a 4. ročník, třídy 1., 3. a 5. se budou vzdělávat distančně.

Od 12. 4. 2021 mohou probíhat i skupinové konzultace žáků IX. ročníku - max. 6 žáků ve skupině, podmínkou je testování. 

Pro děti vybraných profedí jsme schopni zajistit celodenní družinu, kontaktujte nás v případě zájmu na 607 185 536 (info ZDE)

 

Podmínky prezenčního vzdělávání ve škole:

1. VÝUKA

 • první týden bude výuka hodně adaptační, děti si musí zvyknout znovu chodit do školy, sdělit svoje zážitky, obavy
 • nečekejte, prosím, že najednou vše hned doženeme, doznámkujeme, dotestujeme. Pro děti je to velká změna, musíme k tomu přistupovat citlivě. 
 • z počátku tedy nebudeme známkovat (pouze pozitivně motivačně), nebudeme ověřovat vědomosti formou testování, budeme hodně pracovat ve skupinách, povídat si, učit se zase "žít spolu"
 • budou zařazovány třídnické hodiny
 • pokud počasí dovolí, budou děti chodit učit se ven, bude se hodně větrat, přizpůsobte, prosím, oblečení dětí
 • pokud víte, že dítě má psychické problémy, úzkostné stavy, bojí se návratu, dejte informaci třídnímu učiteli, není radno toto podceňovat
 • družina bude zajištěna pro děti 1. a 3. ročníku, další týden 2. ročníku (pro děti ze 4. ročníku tedy ne, úplata bude vrácena) - provoz ráno od 6:10, odpoledne do 16:00, každá třída zvlášť
 • obědy budou mít děti v systému strava.cz přihlášeny, chcete-li oběd odhlásit, udělejte to, prosím, co nejdříve
 • odchod na oběd: 
  • 1. ročník 11:20
  • 5. ročník  12:15
  • 3. ročník 12:35

2. TESTOVÁNÍ

 • děti musí být v pondělí a ve čtvrtek testovány neinvazivní metodou (kdo se netestuje - ZDE)
 • u dětí 1. - 3. ročníku mohou být přítomni rodiče, pokud dítě nezvládne samo
 • u testování bude pedagogický pracovník - ti dopomohou, poradí, ale nebudou manipulovat s infekčním materiálem (odběrová tyčinka) a nebudou provádět stěr z nosu
 • testujeme testy Singclean - odběr z přední části nosu
 • bližší informace ZDE, video ZDE
 • stručný přehled PROČ A JAK
 • testovací místnosti budou označeny, informace budou viset i na vchodových dveřích (žáci jdou rovnou do testovací místností, zaměstnanec školy děti pošle do příslušné testovací místnosti. Po testování se děti převléknou a přezují v šatně a odchází do svých tříd. V ostatní "netestovací dny" se žáci přezouvají v šatně a ihned odchází do svých tříd.). 
  • 1. ročník - spodní družina
  • 3. ročník - dílny
  • 5. ročník - 4. třída 
 • po otestování s negativním výsledkem odchází dítě do své třídy, kde už bude paní učitelka
 • v případě pozitivity vás budeme neprodleně kontaktovat, dítě počká s dohledem dalšího pedagogického pracovníka, aby nebylo stresováno, v izolační místnosti - INFORMACE PŘI POZITIVNÍM TESTU  + ZJEDNODUŠENÝ LETÁK
 • v netestovací dny jde dítě hlavním vchodem přímo ke třídě, boty/přezůvky ponechává před třídou v lavičce 

3. ROUŠKY A OSTATNÍ OPATŘENÍ

 • děti musí mít po celou dobu výuky jednorázové roušky - dle mimořádného opatření
 • doporučujeme, dejte dětem jednu náhradní s sebou
 • ve škole platí v rámci možností a situace další protiepidemická opatření (rozestupy, desinfekce, větrání, homogenita tříd atd.)

Děkuji všem za spolupráci, sledujte, prosím, aktuality, některé oficiální informace se k nám dostávají na poslední chvíli, aktualizujeme stránky vždy co nejdříve. 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru