Les ve škole

V letošním školním roce jsme se zapojili do dlouhodobého mezinárodního projektu Les ve škole, do kterého je zapojeno kolem 7300 škol ze 26 zemí.

Žáci různých ročníků se během roku podívají na les ze všech stran - zaměří se na živočichy, rostliny, vodu, půdu, ovzduší i ekonomické přínosy. Toto zkoumání nebude jen teoretické, ve školních lavicích. Naopak si mnoho věcí vyzkoušejí na vlastní kůži naživo v lese. Svým aktivním zapojením pak pomohou zachránit kousek pralesa.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru