Doplňovací volby do školské rady

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Knínicích, příspěvkové organizace v souladu s § 167 odst. 8 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje doplňovací volby do školské rady, kterými bude volen jeden člen školské rady za zákonné zástupce žáků. Volby budou probíhat v souladu s volebním řádem stanoveným zřizovatelem.

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (nezletilé žáky) je možné do  7. 9. 2022 do 12:00 hodin v kanceláři školy.

Datum a doba konání voleb:                      8. 9. 2022, 14:30-16:00 h      

Místo konání voleb:                                     sborovna školy

Kompletní informace zde.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru