Čtení pro předškoláky mateřských škol

MAS Boskovicko PLUS, z.s. pořádá čtvrté online čtení pro předškoláky mateřských škol zapojených do projektu MAP II v ORP Boskovice: 

Povedená dvojka

Bambalanda a Štruntalanda

30.3.2021 OD 17 HODIN 

Už nám končí měsíc březen, tedy měsíc knihy, proto proběhne poslední online čtení pro předškoláky s panem JIŘÍM ŠANDEROU, autorem dětské literatury. 

Po přihlášení Vám bude v dostatečném předstihu rozeslán odkaz pro vstup na online čtení a pracovní listy pro podnícení aktivity dětí. 

Prosíme o spolupráci a kontrolu dětí v průběhu hovoru, aby nezůstával mikrofon neustále zapnutý. Doporučujeme také zajistit dětem pohodlné sezení po dobu trvání akce. 

 

Tato akce je podpořena z projektu MAP II rozvoje vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru