Badatelské dopoledne - 8. třída

Také žáci osmého ročníku měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jak vypadá vědecké bádání. Zjistili, jak je těžké si položit správnou otázku, co je to hypotéza a že není špatně ani když se vyvrátí.Vyzkoušeli si práci s mnoha pomůckami a výsledky svého bádání na závěr prezentovali ostatním.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru