Výchovný poradce

Výchovný poradce

Eva Valová, eva.valova@zskninice.cz

tel. 515 556 142

Konzultace po předchozí domluvě:

Čtvrtek 13:30-15:00

 

Náplň práce výchovného poradce:

  • poradenství v oblasti osobnostního, sociálního i poznávacího rozvoje
  • pomoc při hledání odborných a poradenských služeb
  • poradenství v oblasti dalšího vzdělávání – profesní poradenství (informace o přijímacích zkouškách – termíny, informace o gymnáziích a středních školách)
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně-pedagogickým centrem
  • konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele a vychovatele
  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vedení evidence, konzultace s vyučujícími

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru