Školní družina

Provoz ranní ŠD:         od 6.10  do 7.30

Provoz odpolední ŠD: od 11.20 do 16.00

 

Směrnice ředitelky školy k přijetí účastníka k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

Výše úplaty:  1000 Kč - roční úplata, 500 Kč - úplata za pololetí nebo za dítě, které navštěvuje pouze ranní družinu

Číslo účtu pro zaplacení ŠD: 153403812/0300

Prosíme rodiče, aby u platby uvedli variabilní symbol dítěte


Co přinést do ŠD:

- oblečení na zahradu v podepsaném sáčku nebo tašce (nejlépe podepsat samotné oblečení) - tepláky, tričko, mikina

- 100 Kč na pitný režim (sirupy jsou po dobu družiny dětem k dispozici). Peníze prosíme donést do konce září vychovatelkám do školní družiny nebo poslat po dětech.


Omluvenky - děti omlouváme pouze písemně. Omluvenky musí mít datum, podpis a zda dítě odejde samo nebo si ho někdo vyzvedne - uvést kdo.

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru