Metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Jiřina Bednářová - I. stupeň, jirina.bednarova@zskninice.cz

Konzultační hodiny: Úterý 7:00 - 7:40, 12:15 - 13:15

Mgr. Jaroslava Vašíčková – II. stupeň, jaroslava.vasickova@zskninice.cz, Jvasickova@seznam.cz

Konzultační hodiny: Pondělí 7:00 - 7:40, 10:40 - 11:20

tel. 515 556 142, osobní konzultace po předchozí domluvě.

 

Náplň práce metodika prevence:

  • tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
  • realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
  • metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování)
  • pomoc při vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťování a předávání odborných informací o dané problematice
  • spolupráce školy s okresním metodikem a orgány státní správy a samosprávy, které řeší problematiku prevence sociálně patologických jevů
  • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a spolupráce v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
  • vedení písemných záznamů o činnosti školního metodika prevence
  • vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)
  • spolupráce s třídními učiteli a zákonnými zástupci při zachycování varovných signálů

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru