Speciální pedagog

Speciální pedagog

Mgr. Regina Müllerová

tel. 515 556 142

Náplň práce speciálního pedagoga:

  • Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.
  • Spolupracuje při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
  • Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a navrhuje jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
  • Průběžné vyhodnocuje účinnost poskytovaných podpůrných opatření pro žáky
  • Poskytuje individuální konzultace pro rodiče.
  • Poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků.

Nahoru