Zápis do školy - 2021/2022

Vážení rodiče, 

zápis do 1. třídy školního roku 2021/2022 se bude konat v termínu od 14. a 15. dubna 2021, bližší informace o průběhu zápisu, nutné dokumenty budou na webových stránkách zveřejněny v průběhu března.

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru