Kroužky

Pro školní rok 2016-2017 prozatím nabízíme tyto kroužky:

Kroužky organizované školou:

Sportovní aktivity                1. - 2. tř.          čtvrtek 12:25 - 13:10             Mgr. Ivona Kobylková

Taneční kroužek                  3. - 4. tř.         úterý 13:00 - 14:30                 Mgr. Eva Vlachová

Keramika                              1. tř.                úterý 11:30 - 12:30                Monika Krejčířová

Keramika                           2. - 5. tř.           pondělí 13:30 - 15:00             Mgr. Jitka Vaňková

Keramika                            2. - 5. tř.           čtvrtek 13:00 - 14:00             Mgr. Eva Kotrhonzová

Čtenářský kroužek             2. tř.               pondělí 11:30 - 12:15              Mgr. Jitka Havířová

Výtvarný kroužek               1. - 5. tř.          čtvrtek 14:00 - 15:30               Zuzana Richterová

Hry v přírodě                       1. - 4. tř.         středa 12:40 - 14:30               Oldřiška Oujeská, Mgr. Daniela Ošlejšková

 

Kroužky neorganizované školou:

Florbal                                6. - 9. tř.          pondělí od 15:00                   pan Řeháček

Náboženství                       3. - 4. tř.          pondělí 12. 45 - 13. 45          Mgr. Daniela Ošlejšková   

Cvičení rodičů s dětmi                               úterý 17.00 - 18.00                Mgr. Daniela Ošlejšková

Fotbal

Nahoru