Kroužky

Pro školní rok 2019-2020 nabízíme tyto kroužky:

Název třída vyučující termín
Sportujeme ve škole I. 3.-5. Mgr. Iva Paráková úterý 12:25-13:10
Sportujeme ve škole II. 3.-5. Mgr. Eliška Schichová úterý 13:15-14:00
Sportujeme ve škole III. 1.-2. Monika Ševčíková pátek 11:30-12:15
Keramika 2.-5. Monika Krejčířová čtvrtek 12:30-14:00, 1x za 14 dní
Keramika 3.-5. Mgr. Jitka Vaňková středa 13:30-15:00, 1x za 14 dní
Klub logiky ZŠ 5.-6. Mgr. Markéta Axmanová středa 13:45-15:15
Klub logiky ŠD 2.-5.ŠD Ing. Iveta Sedláková úterý 13:00-14:30
Klub badatelský Hokus pokus 3.-5. Mgr. Helena Paroulková úterý 12:45-14:15
Mladý zdravotník 4.-6. Mgr. Eva Valová pondělí 13:30-14:15
Klub cizích jazyků 2. Mgr. Eliška Schichová úterý 12:30-14:00
Angličtina hrou 1. Migr. Simona Gricová pondělí 11:30-13:10
Výtvarný 3.-9. Mgr. Jana Kolmačková čtvrtek 14:30-16:00
Dramaticko-divadelní 7. Hana Hlubinková čtvrtek 13:00-14:30 1x za 14 dní
Příprava na přijímací zkoušky 9.

Mgr. Simona Gricová,

Mgr. Petra Galbová

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru