Doplňující volby do školské rady - září 2019

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Knínicích, příspěvkové organizace v souladu s § 167 odst. 8 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje doplňkové volby do školské rady, kterými bude volen jeden člen školské rady za zákonné zástupce žáků. Volby budou probíhat v souladu s volebním řádem stanoveným zřizovatelem.

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (nezletilé žáky) je možné do  4. 9. 2019 v kanceláři školy..

 

Datum a doba konání voleb:                      5. 9. 2019, 14:30-16:00 h      

Místo konání voleb:                                     sborovna školy

 

Úplné znění vyhlášení doplňujících voleb do školské rady je k dispozici zde.

 

Zveme všechny zákonné zástupce žáků, aby vyjádřili svoji volbu a přišli hlasovat.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru