Zpětná vazba od rodičů a žáků

Vážení rodiče, milí žáci, 

prosíme o zpětnou vazbu na probíhající domácí vzdělávání. Uplynulo sice jen 8 dnů, z toho první 3 byly hodně "zkušební", přesto vás prosím o připomínky, náměty. Nad všemi se zamyslíme a podle našich možností případně zakomponujeme do dalšího vzdělávání.  Prosíme o vyplnění rodiče všech žáků od 1. do 9. ročníku a žáky od V. ročníku, kteří řeší domácí výuku již téměr sami. Děkujeme. 

Dotazník - ZDE

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru