Výuka od 30. 11. 2020 (aktualizace 23. 11. 2020)

Vážení rodiče, milí žáci, 

 od 30. 11. 2020 se vrátí do školy žáci I. stupně a IX. ročník. 

Dále se rotačně budou vracet žáci VI. až VIII. třídy, vždy jedna třída na týden. Která z těchto tříd se vrátí jako první upřesníme v závěru týdne, podle vývoje pracovní neschopnosti v pedagogickém sboru. 

Rozvrh: vzhledem k tomu, že někteří vyučující budou učit distančně i prezenčně, navíc každý týden jiné třídy, bude se rozvrh měnit, mohou se měnit i vyučující. Rozvrh děti obdrží v pátek před dalším týdnem. Již tento týden (23. 11. - 27. 11.) mohou děti využít konzultace ve škole s učitelem (1 žák - 1 učitel) a ujasnit si učivo, kterému nerozumí - je třeba se domluvit s vyučujícím na termín. 

Obědy: všem dětem z vracejících se tříd, které chodí na oběd, jej od 30. 11. 2020 automaticky přihlásíme. Pokud vaše dítě nenastoupí, odhlašte mu, prosím, oběd na katerina.grenarova@zskninice.cz. Odchody dětí na oběd budou stanoveny tak, aby se třídy v jídelně minimálně potkávaly, proto mohou být upraveny i časy odchodu dětí domů. 

Družina: žáci budou rozděleni na 2 oddělení v ranní i odpolední družině. Ráno žáci přijdou do školy, u vchodu bude dezinfekce, po přezutí rovnou odchází do šd nebo třídy. Prosíme místní děti nechodící do družiny, aby chodily do školy na 7.30, abychom zamezili zbytečnému čekání na výuku ve třídách. 

Provoz: bude se hodně větrat, vybavte děti mikinou, svetrem. Děti budou chodit častěji ven, přizpůsobte oblečení. 

MŠMT ve svém manuálu uvádí, že žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Informace MŠMT.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru