UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 14. 10. 2020

Vážení rodiče,  milí žáci, 

provoz základní školy bude dle opatření vydaných vládou od 14. 10. 2020 uzavřen.  Pro žáky I. a II. stupěně bude platit povinnost distančního vzdělávání. 

Distanční výuka je pro žáky dle platné legislativy povinná. Škola může zapůjčit v nutném případě dětem notebook (máme omezený počet, ozvěte se co nejdříve). Prosíme rodiče, kteří se ještě nezaregistrovali do DM systému, aby registraci provedli co nejdříve. Usnadní nám to oboustrannou komunikaci. Budete-li mít s registrací technické problémy, ozvěte se na telefon 607 185 536 (Jitka Vaňková). 

Distanční výuka bude probíhat v několika rovinách: 

  1. online videokonference žáků v předem stanoveném čase (Čj, M, Aj) - žáci dostanou rozvrh (spojíme se cca 3x za týden po půl hodině), odkazy na online hodiny budou mít děti na webu, od 5. ročníku v DM systému. Komunikace bude probíhat pomocí aplikace Microsoft Teams. Prosíme rodiče, starší sourozence, aby mladším dětem s připojením pomohli. Pokud se někomu nepodaří připojit z různých důvodů, nevadí, bude se vzdělávat některou z dalších možností, které nabízíme. Dejte ale vědět paní učitelce, proč spojení není možné. 
    • Od 5. ročníku výš bude odkaz na videoschůzku a její čas v DM (je vhodné mít sluchátka s mikrofonem, případně webkameru, ta není nezbytná). Stáhněte si aplikaci zdarma. Odkaz ke stažení aplikace MS teams ZDE. Po přihlášení ke schůzce z odkazu v DM bude zřejmě nutné zadat přihlašovací údaje do Teams: jmeno.prijmeni@zskninice.cz (např. jitka.vankova@zskninice.cz) a heslo stejné, jako má dítě do počítače ve škole - děti je znají). 
    • přihlášení I. - IV. ročníku: paní učitelky dají na web odkaz na schůzku. Po rozkliknutí v daném čase se zpravidla objeví nabídka, zda se připojit přes webový prohlížeč nebo přes aplikaci. Můžete využít webový prohlížeč a připojit se tímto způsobem. Může se stát, že budete vyzvání k přihlášení. Přihlašovací jméno je: jmeno.prijmeni@zskninice.cz (např. jitka.vankova@zskninice.cz), heslo vám uvede třídní učitelka v úkolech. Fotonávod zde
  2. samostatná práce žáků dle pokynů vyučjících - práce s učebnicí, pracovním sešitem, vyplňování pracovních listů, různé další činnosti, procvičování na internetu. Práci budou děti podle věku a svých schopností a podle pokynů vyučujících odevzdávat na I. stupni prostřednictvím mailu, od 5. ročníku před DM portál. U mladších dětí bude výuka hodně přizpůsobena věku, starší už zvládnou práci vyfotit či naskenovat a odeslat. Prosíme rodiče a starší sourozence o pomoc. Nebojte se, práci budeme diferencovat podle věku, tak aby ji žáci zvládli, stejně jako způsob komunikace. Nicméně, jak jsem uvedla, budeme v některých oblastech, například s odesíláním úkolů, potřebovat, abyste dětem byli nápomocni. Kdo nemá tiskárnu, nevadí, může se s učitelem domluvit na vyzvednutí pracovních listů ve školní knihobudce nebo pracovat na jiných úkolech dle pokynu učitele. 
  3. dobrovolné online konzultace po předchozí domluvě s vyučujícím v ostatních předmětech - pokud někomu něco nepůjde, můžete se spojit s vyučujícím mailem či před DM, budeme se snažit najít řešení a dítěti či vám pomoci. Toto se týká hlavně druhostupňových žáků. 

Od 26. a 27. října 2020 budou následovat týdenní podzimní prázdniny. Distanční výuka nebude probíhat. 

OŠETŘOVNÉ - bližší informace ZDE + návod, jak postupovat ZDE

Doufejme, že se situace brzy stabilizuje a opět se od 2. 11. budeme potkávat ve škole. 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru