Prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci.

Poslední zvonění ukončilo II. pololetí školního roku 2019/2020 a vypustilo žáky na prázdniny. Bylo to pro všechny zvláštní období. Přesto můžeme říci, že vše dopadlo dobře. Deváťáci úspěšně zvládli přijímací zkoušky, pasovali jsme 25 budoucích prvňáčků, přijali 21 nových dětí do školky a do šestého ročníku v září uvedeme 25 žáků.

Během prázdnin nás čekají přípravy na nový školní rok. Zajistíme měsíc provozu mateřské školy a 14 dnů provozu školní družiny. Připravujeme také řadu oprav, aby se nám, a hlavně dětem od září ve škole lépe pracovalo.

Od září budeme pracovat v pozměněném složení, tělesnou výchovu bude vyučovat pan učitel Musil a paní učitelka Zoubková, ve školce se budeme nově setkávat paní učitelkou Hrubanovou a Včelařovou. Páťáky povede dál jako třídní učitelka paní učitelka Galbová, u šesťáků to bude paní učitelka Axmanová a devítku převezme paní učitelka Novotná. Vedení školní kuchyně zabezpečí paní Grénarová. 

Všem odcházejícím bych touto cestou ráda poděkovala za jejich mnohaletou kvalitní práci a ochotu a popřála jim hodně osobní pohody do dalších let. A nově příchozím přeji spokojenost v nové práci a nadšení. Děkuji i všem pedagogům, vychovatelkám, provozním pracovníkům, protože jen díky nim jsme vše zvládli.  

Obrovské poděkování patří Vám rodičům. Byli jste to vy, kteří se stali dočasně "učiteli". Určitě to nebylo vždy lehké. Já doufám, že přestože nás tato situace vzájemně posílila, nebude se opakovat a v září se ve škole setkáme se všemi dětmi.

Přeji Vám poklidné léto plné sluníčka a pohody, mějte úsměv na rtech a dobrou náladu.     

Jitka Vaňková 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru