Přání do nového roku

Vážení rodiče, učitelé, žáci a příznivci naší školy.

Skončil rok, který byl pro všechny v mnoha směrech zvláštní a náročný. Naše děti se učily z domu za pomoci rodičů, výuka probíhala on-line, ve škole jsme měli přísná protiepidemická opatření. Všichni jsme museli zvládnout řadu nových věcí. Děkuji vám za podporu a pochopení v této nelehké době plné změn.

Ráda bych vám popřála hlavně pevné zdraví, pohodu, spokojenost. Ať vás po celý rok provází dobrá nálada, štěstí, láska. Přicházejte k nám do školy rádi, naše cíle jsou společné: připravit děti na budoucí život, mít školu jako místo klidu, radosti, osobního bezpečí, kde se všichni cítíme dobře.

Děkuji vám za dosavadní spolupráci a přízeň a zároveň ještě jednou přeji úspěšné vkročení do nadcházejícího roku 2021.

Mgr. Jitka Vaňková

 

 

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru