OTEVŘENÍ ŠKOLKY - INFORMACE

PRAVIDLA PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 18. 5. 2020

 • Provoz mateřské školy bude zahájen 18. 5. 2020, doba provozu 6:15 – 16:00 hodin
 • Zákonný zástupce musí dítě k docházce přihlásit nejpozději do 11. 5. 2020, zařazení dítěte po termínu 18. 5. 2020 nebude možné
 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením
  • roušky
  • odstupy 2 m
 • Děti a doprovod se neshromažďují před školou, dodržují odstupy 2 m
 • V prostorách školky děti a pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky
 • Doprovod do MŠ nevstupuje – dítě předává pedagogickému pracovníku u vchodu do MŠ, zde sděluje případné nutné informace
 • Dítě přichází do školky pokud možno pravidelně v předem domluveném čase nejpozději do 7:30, v případě nutné změny upozorní zákonný zástupce pedagogického pracovníka den dopředu. Upozorňujeme rodiče, že po 7:30 hodin bude školka již uzavřena, pedagogický pracovník, který přebírá děti, bude po tomto čase přecházet do základní školy. Minimalizujeme tím počet lidí v budově školy a školky.
 • Dítě odchází ze školky pokud možno pravidelně v předem domluveném čase, v případě nutné změny upozorní zákonný zástupce pedagogického pracovníka den dopředu. Možnost vyzvednutí dítěte po dopoledním vzdělávání pouze 12:00 a 12:30, po odpoledním vyučování od 14:45 do 16:00.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školky vstoupit, dítě jevící zdravotní komplikace nebude do školky přijato. Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19,  bude umístěno do izolace a zákonný zástupce je povinen jej co nejdříve vyzvednout. O podezření budeme informovat spádovou hygienickou stanici.
 • Zákonní zástupce musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). a seznámit se s vymezením rizikových skupin. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - ZDE - přinesete v den nástupu do školky.
 • Denní stravování bude zajištěno, děti si jídlo a pití nebudou nabírat samy a nebudou si brát ani příbory – vše bude připraveno předem.
 • Ve školce bude zajištěna zvýšená desinfekce.
 • Dítě nesmí do školky vnášet vlastní hračky.
 • Organizace aktivit bude řešena tak, aby děti byly co nejvíce venku na zahradě.

PŘÍCHOD A ODCHOD PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ -  PROSÍM, VYPLŇTE DO 11. 5. 2020 - ZDE

Děkujeme všem za pochopení. 

Knínice, 6. 5. 2020                                                                            Mgr. Jitka Vaňková, ředitelka školy

Prosíme rodiče, aby zvážili přítomnost dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte či rodinných příslušníků, k přítomnosti seniorů v rodině a také vzhledem k potřebnosti (nástup do zaměstnání x mateřská či rodičovská dovolená). 

Ošetřovné: ČSSZ v tuto chvíli nemá informace, zda rodiče dětí, které nebudou navštěvovat školku, mohou i nadále čerpat ošetřovné. Sledujte stránky ČSSZ.  

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru