Pozastavení činnosti kroužků

Upozorňujeme, že z důvodu krizového opatření vlády je do 25.10. 2020 zakázáno provozovat školní kroužky. Proto i my pozastavujeme činnost NĚKTERÝCH našich kroužků. O znovuobnovení jejich činnosti vás zde budeme informovat.

Sportovky - mohou probíhat i nadále, jsou vedeny pod školní družinou a Asociace školních klubů vyjednala jejich pokračování. 

Klub logických her paní učitelky Sedlákové - účastníky jsou děti školní družiny, mohou tedy pokračovat bez omezení. 

Jsme si vědomi častých změn, bohužel informace se k nám dostavájí se postupně. Snažíme se co nejméně omezit provoz, věříme totiž, že  "alespoň částečné přiblížení k normálu" přispívá k psychické pohodě dětí. 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru