Konec školního roku

Vážení rodiče, kolegové, milí žáci.

Rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům školy, provozním i pedagogickým, za obětavou práci, kterou každodenně přispívali k pohodové atmosféře ve škole. Poděkování patří i vám rodičům za podporu a spolupráci, bez které by naše práce byla úspěšná jen částečně. Společně se snažíme vést vaše děti - naše žáky k pokroku, úspěchu a radosti ze školního života. Dovolte nám, abychom vám popřáli slunečné prázdniny plné hezkých zážitků a zaslouženého odpočinku.

Vedení školy.

Nahoru