Zápis k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Vážení rodiče,

po dvouleté pauze se potkáme u zápisu osobně. Moc se na Vás i na děti těšíme. Prosíme o vyplnění následujících dokumentů, jejich tisk a doručení do školy do 6. 5. 2022. Zápis proběhne ve čtvrtek 12. 5. 2022  od 12.30 do 16:00 hodin a vy si jej budete moci naplno užít bez vyplňování tiskopisů. 

Pokyny k zápisu dětí

  1. Abychom o vás věděli, vyplňte nejprve online přihlášku k zápisu - ZDE (bude aktivní až od 2. 5. 2022 do 6. 5. 2022) - nezapomeňte tlačítkem dole ODESLAT PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU) - přihlášku k zápisu netisněte A PŘEJDĚTE NA KROK 2: 
  2. Vytiskněte si, prosím, ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - ZDE (pdf)) vyplňte a podepište. NA ŽÁDOSTI MUSÍ BÝT POTVRZENÍ LÉKAŘE O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ (potvrzení může být i na samostatné příloze, kterou přiložíte k žádosti o přijetí. Potvrzení o očkování se netýká předškoláků). Už nyní lze vytisknout a nechat si potvrdit od lékaře. 
  3. Vytiskněte si, prosím, GDPR ZDE, vyplňte a podepište. 
  4. Okopírujte rodný list dítěte. 
  5. Termín doručení vytištěných a podepsaných dokumentů (3 dokumenty: žádost o přijetí dítěte, GDPR, kopii rodného listu) do 6. května 2022. 

Doručit dokumenty lze: 

a) do datové schránky školy - ID datové schránky školy: gpbmnip

b) poštou, adresa školy: ZŠ a MŠ Knínice, 679 34 Knínice 210

c) osobní podání: možno vhodit do poštovní schránky na budově školy, osobně v mateřské škole či kanceláři školy 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

stanovení podmínek

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ?

umět si říct co potřebuje, dítě komunikuje

spolupracovat při oblékání a svlékání

nenosit plínky

obouvat a vyzouvat obuv

dokáže se samo najíst, držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu

pít z hrnečku a skleničky

vzít do ruky pečivo, kousat z něj

samostatně používat toaletu

umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít

ujít kratší vzdálenost

 

Děkuji

Jitka Vaňková, ředitelka školy

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru