Zápis k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Vážení rodiče,

letošní zápis proběhne bez dětí. Velmi nás to mrzí, ale musíme respektovat danou situaci a doporučení MŠMT.  Zápis on-line bude probíhat od 2. května do 10. května 2021. 

Pokyny k zápisu dětí

  1. Vyplňte online přihlášku k zápisu - ZDE (bude aktivní až od 2. 5. 2021) - nezapomeňte talčítkem dole ODESLAT PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU A PŘEJDĚTE NA KROK 2: 
  2. Vytiskněte si, prosím, ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZDE (pdf) vyplňte a podepište. NA ŽÁDOSTI MUSÍ BÝT POTVRZENÍ LÉKAŘE O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ (potvrzení může být i na samostatné příloze - lékař vám je může zaslat mailem, potvrzení o očkování se netýká předškoláků). 
  3. Vytiskněte si, prosím, GDPR ZDE, vyplňte a podepište. Doručte do školy spolu s žádostí o zápis a žádostí o přijetí.
  4. Okopírujte rodný list dítěte
  5. Termín doručení vytištěných a podepsaných dokumentů (3 dokumenty: žádost o přijetí dítěte, GDPR, kopii rodného listu) od 2. května 2021 do 10. května 2021

 

Způsoby doručení žádosti o přijetí, které stanovilo MŠMT: 

a) do datové schránky školy - ID datové schránky školy: gpbmnip

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail školy: info@zskninice.cz  

c) poštou, adresa školy: ZŠ a MŠ Knínice, 679 34 Knínice 210

d) osobní podání:  možno vhodit do poštovní schránky na budově školy, osobní předání po telefonické domluvě na tel. 607 185 536 v nejnutnějším případě

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Omlouváme se, za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení. Pokud by vyvstaly jakékoliv nejasnosti, technické potíže či budete-li mít nějaký dotaz, obraťte se na mě telefonicky na 607 185 536 nebo mailem na jitka.vankova@zskninice.cz. Ráda zodpovím vaše dotazy.

Přeji hodně sil. 

Jitka Vaňková, ředitelka školy. 

Kritéria pro přijetí

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru