Projektový den ve družině - výroba šperků

V úterý dne 27. dubna 2021 proběhl ve školní družině pro žáky 3. ročníku projektový den pod vedením paní Hanzalové "Výroba šperků".

V úvodu byli účastníci seznámeni s teoretickým základem a bezpečností práce. Veškerá teorie byla doplněna o praktickou ukázku. Poté si děti vytvořily návrh na šperk, který si pak samy, nebo s dopomocí vytvořily. Dětem se výroba šperků líbila, odcházely spokojeni a s úsměvem domů. 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru