Žákovský ples

V pátek 24. února 2017 proběhl žákovský ples, který deváťáci uspořádali pro žáky druhého stupně. Vyzdobili tělocvičnu, přichystali občerstvení, připravili bohatou tombolu a soutěže, nacvičili úvodní polonézu i country vystoupení. Všichni žáci od 6. do 9. třídě se slavnostně nastrojili a chvíli po desáté hodině se mohli pustit do tance. Králem a královnou plesu se stali Roman a Adéla z 8. třídy.

Deváťáci si určitě zaslouží velkou pochvalu za všechnu práci i čas, který přípravám věnovali. A také velmi děkujeme všem sponzorům naší tomboly.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru