Zahájení školního roku 2019/2020, třídní schůzky

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok 2019/2020 společně zahájíme v pondělí 2. září 2019. Vyučování začne v 7:40 hodin. První den stráví děti se svými třídními učitelkami.

Prvňáčci končí svůj velký den cca v 9.30, poté odchází s rodiči domů. Ostatní žáci z 2. - 5. třídy končí v 9:20, 6. - 9. třída končí 9:30. Po skončení vyučování odcházejí přihlášení žáci na oběd a do školní družiny, ostatní domů.

Družina bude v provozu ráno od 6:10, odpoledne do 16:00. Noví zájemci o ŠD z 2. - 5. třídy si vyzvednou přihlášku u vychovatelek ŠD.

Na všechny žáky i rodiče se těší zaměstnanci školy.

 

Třídní schůzky

Dne 5. 9. 2019 proběhnou třídní schůzky.

1. - 5. třída ve 14:30, 6. třída 15:00, 7. třída 15:30, 8. a 9. třída 16:00

Prosíme o maximální možnou účast.

V době konání třídních schůzek budou ve sborovně školy probíhat doplňovací volby do školské rady za zákonné zástupce žáků.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru