Vzdělávací centrum Legato Brno

         Dva dny před prodlouženým víkendem se naše škola rozhodla, že uspořádá celodenní výpravu za poznáním do brněnského vzdělávacího centra Legáta v Brně -  Kohoutovicích. Celá akce byla naplánována už dlouho dopředu, a tak se nejprve ve středu 15. 11. vydaly objevovat skryté informace třídy sedmá a devátá, poté je ve čtvrtek 16. 11. následovala osmá a šestá třída. Většině se toto netradiční vyučování velmi líbilo.

         Devátý ročník se ocitl díky programu Public relations v médiích, kde začal řešit vyhlášení výběrového řízení pro výrobní společnost nebo firmu, protože chtěl získat výhodnou pracovní zakázku. Třída se tak rozdělila na skupiny ucházející se o tento projekt. V rámci společenských pravidel byl vybírán nejvhodnější kandidát. Žáci si zde mohli nacvičit mediálních výstupy a prezentace, vyzkoušeli si na vlastní kůži práci tiskového mluvčího zastupujícího danou skupinu.

         Sedmá třída se seznámila s pantheonem řeckých bohů a jeho propojením s řeckou mytologií. Skrze příběh ithackého krále Odyssea nahlédla do světa řeckých mýtů. Sledovala jeho desetileté putování při návratu domů z trojské války a dokonce i konfrontovala svá rozhodnutí s jednáním krále Odyssea. Zopakovala a ujasnila si systém řeckých bohů a jejich vztahů, připomněla si mýtus Odyssea. Program se snažil vzbudit zájem žáků o historii, ukázat Řecko jako kolébku evropské civilizace, naučit je vnímat historické souvislosti a přesahy do současnosti.

         Zato žáci osmého ročníku ve čtvrtek zkoumali dílo Karla Jaromíra Erbena - Kytici, která vychází ze sběru lidové slovesnosti a je významným pilířem národního obrození. Protože má však dílo dopad i na tvorbu současnou, jak z pohledu zpracování klasického díla (př. film J. A. Brabce - Kytice), tak muzikálového pojetí divadla Semafor nebo Divadla na Provázku, i proto si žáci vyzkoušeli zpracovat vybranou tematiku některou z moderních tvůrčích forem.

         A na závěr nám šestá třída v programu Pravěk nahlédla do způsobu života paleolitických sběračů – lovců. Pokusila se řešit obdobné životní situace a snažila se porozumět jejich rozhodnutím. Lekce zpracovávala nejstarší a nejdelší úsek lidských dějin, přičemž vycházela z námětů knih R. Leakyho a R. Lewina: Lidé od jezera a M. Shostakové: Nisa, dcera Kungů. Padaly zde otázky typu: Byli naši předkové stejní jako my? Lektorka nám představila nástěnné jeskynní malby a přiblížila význam rituálů. Zabývali jsme se i možností jiných kulturních počinů, např. hudby.

         Už se těšíme na další spolupráci.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru