Výsledky voleb do školské rady

Ve čtvrtek 3. září proběhly volby do školské rady. Z více než tří set oprávněných voličů - zákonných zástupců žáků se voleb zúčastnilo 45. Do školské rady za rodiče byli zvoleni Mgr. Jaromír Baranok a Martina Ševčíková. 

Za učitele byly zvoleny Mgr. Markéta Axmnová a Mgr. Helena Paroulková.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru