Plán akcí na šk.r. 2018/2019

ZÁŘÍ
12. 9. Hudebně naučné dopoledne pro děti ( Žabky)
14. 9. Jablkobraní v 15:30 h. na zahradě MŠ
ŘÍJEN      
5. 10. Setkání u maringotky v 16:00 h. ( Žabky)
9. 10. Hudební dopoledne pro děti - "Hudba šesti kontinentů"
18. 10. Klaun v MŠ v 9:00 h.
25. 10. Uspávání broučků v 18:00 h., sraz u hostince "Pod Lípoou"
LISTOPAD
2. 11. "Jak včelička zachránila králíčka", pohádka v MŠ v 10:30 h.
7. 11. Keramická dílna ( pouze pro předškoláky)
PROSINEC
3. 12. Adventní dílničky a rozsvícení vánočního stromku od 15:30 h.
8. 12. Mikulášská besídka na obci v 17:00 h.
10. 12. Pohádka "Mrazík" v 10:00 h. Zámecký skleník Boskovice
11. 12. Koledování ZUŠ Velké Opatovice v MŠ
LEDEN
3. 1. Čtenářská beseda se spisovatelkou - předškoláci
7. 1. Návštěva kostela - Tři králové
16. 1. Lipka Jezírko "Dřevěný svět" ( strarší děti)
22. 1. Kino Boskovice - "Gordon a Paddy"
ÚNOR
7. 2. Návštěv knihovny v Boskovicích - "Kvak a Žbluňk v zimě" ( program pro předškolní děti) - akce bude přesunuta na jiný termín
BŘEZEN
1. 3. Karneval ve třídách
5. 3. Masopust - průvod dětí vesnicí
12. 3. Den otevřených dveří
13. 3. Navštěva muzea v Boskovicích ( starší děti)
19. 3. Loučení s Morenou aneb Velikonoce - naučný program v MŠ
21. 3. Přednáška pro rodiče předškoláků
28. 3. Probouzení broučků - akce s rodiči
29. 3. Divadlo v MŠ
DUBEN
23. 4. Den Země v MŠ ( děti přijdou v modrém tričku)
24. 4. Lipka Brno
26. 4. Pálení čarodějnic - odpolední akce s rodiči na zahradě MŠ
KVĚTEN
2. 5. Zápis do MŠ
 Den rodiny - rodinná brigáda na zahradě - nové pískoviště pro děti ( termín bude upřesněn)
16. 5. Focení tříd v MŠ
23. 5. Výlet
27. 5. Muzikoterapie v MŠ
ČERVEN
1. 6. Loučení s předškoláky - za kulturním domem v Knínicích
4. 6. Den dětí v MŠ - "Tetiny"
6. 6. Spaní předškoláků v MŠ
 
Sledujte prosím aktuální plán, který se bude měnit podle počasí a nabídek.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru