Omezení provozu škol - aktualizace 9. 10.

Vážení rodiče,  milí žáci, 

provoz školy bude dle opatření vydaných vládou od 12. 10. 2020 omezen prozatím po dobu 14 dnů. Žáci druhého stupně základních škol se rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů. 

Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.

V týdnu  12. 10. - 16. 10. 2020 se budou distančně vzdělávat (tedy doma) žáci 6. a 7. ročníku, děti z 8. a 9. ročníku budou chodit do školy (běžný rozvrh s omezením odpoledního vyučování). Obědy jsou pro 6. a 7. ročník odhlášeny, pokud si chce dítě přijít pro oběd do obědníku, je třeba nejlépe dnes (nejpozději do pondělí 8.00) nahlásit přihlášení k odběru v konkrétní dny.  Oběd bude vydán v čase 10.30 - 11.00 do obědníku, zvonit zezadu na školní jídelnu (vedle vchodu do MŠ). 

Distanční výuka bude probíhat v několika rovinách: 

  • online videokonference žáků v předem stanoveném čase (Čj, M, Aj) - žáci dostanou rozvrh, odkazy na online hodiny budou mít v DM systému
  • samostatná práce žáků dle pokynů vyučujících 
  • dobrovolné online konzultace po předchozí domluvě s vyučujícím v ostatních předmětech

Distanční výuka je pro žáky dle platné legislativy povinná. Škola může zapůjčit v nutném případě dětem notebook (máme omezený počet, ozvěte se co nejdříve). Prosíme rodiče, kteří se ještě nezaregistrovali do DM systému, aby registraci provedli co nejdříve. Usnadní nám to oboustrannou komunikaci. Budete-li mít s registrací technické problémy, ozvěte se na telefon 607 185 536 (Jitka Vaňková). 

Doufejme, že se situace brzy stabilizuje a opět se budeme potkávat všichni ve škole. 

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru