Lyžařský výcvikový kurz

Ve dnech 6. 2. – 10. 2. 2017 se žáci 7. ročníku zúčastnili Lyžařského výcvikového kurzu, který se letos konal v lyžařském středisku obce Malá Morávka – Karlov. Jak se stalo již tradicí, na tento kurz jsme vyrazili spolu se Základní školou Svitávka.

První den jsme se nejprve seznámili s areálem, ve kterém se měl lyžařský výcvik uskutečnit.

Další den proběhlo rozřazení do družstev a pak již samotný nácvik základních lyžařských dovedností. Žáci začali s nácvikem jednoduchých prvků, a to jízdou po spádnici, jízdou v pluhu, postupně přecházeli k nácviku oblouků v pluhu a oblouků z přívratu vyšší lyže. Zdatnější lyžaři měli možnost nácviku základního carvingového oblouku.

Kromě lyžování si žáci každý večer připravovali i svůj vlastní program, jehož součástí byly nejrůznější hry a soutěže, při kterých se všichni velmi dobře bavili.

Na samotný závěr týdne se udělovaly medaile a diplomy nejstatečnějším lyžařům.

Věřím, že pobyt se všem líbil a kromě lyžařských dovedností si žáci s sebou přivezli i spoustu cenných vzpomínek a nově navázaných přátelství.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru