Lipka - Jezírko

15. února jsme navštívili ekologický výukový program Mravencovo desatero. Poznávali jsme život mravenců, seznámili jsme se s jejich pomocníky i nepřáteli a také s prostředím, ve kterém žijí.Součástí programu bylo prolézání modelem mraveniště s plněním zadaných úkolů.Vyrobili jsme si také vlastního mravence ze skořápek ořechů a potom další část výukového programu probíhala v terénu s praktickými úkoly a hrami. Celým programem nás také provázel mravenec Vladimír. Moc se nám vše líbilo.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru