Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2019/2020

 Na SŠ  - talentové zkoušky - musí být  doručeny do 30. 11. 2019.

 Přihlášky pro ostatní  SŠ musí být opět doručeny do 1. 3. 2020 pro první kolo přijímacího řízení.

 Zápisové lístky vydává rodičům deváťáků z důvodu evidence třídní učitel na konzultacích v lednu 2020 proti podpisu. Ostatním zájemcům z nižších tříd zápisové lístky až později.

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání.

Podrobné informace zveřejní CERMAT BĚHEM PODZIMU.

 

Prezentace SŠ

Boskovice

Sokolovna, Sokolská 221/13, 8. 11. 2019

V tento den budou mít SŠ v Boskovicích i Den otevřených dveří.

 

Festival vzdělávání a XXIV. Veletrh středních škol 2019

Na letošní Veletrh středních škol se přihlásilo 102 vystavovatelů.

brněnské výstaviště, pavilony G1 a G2.

22. listopadu:   9:00 - 18:00

23. listopadu:   9:00 - 18:00

24. listopadu:   9:00 - 17:00

 

Stránky společnosti Scio

s informacemi k přípravě na přijímací zkoušky najdete tady.

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru